Animované menu
Banner

AKTUALITY

Vážení priatelia, 

    od októbra 2020 ponúkame nasledovné jazykové kurzy:

 

    angličtina pre 1. a 2. ročník ZŠ (pondelok) 

    angličtina pre 3. a 4. ročník ZŠ (utorok)

    angličtina pre 5. a 6. ročník ZŠ (streda)

    angličtina pre 7. až 9. ročník (štvrtok)

    angličtina pre maturantov (dni podľa dohody) 

    všeobecná a obchodná angličtina pre dospelých   (podľa dohody) 

    Prihlásiť sa môžete na telefónnom čísle 0905 739 124, alebo nám napíšte:  jmlanguage.academy@gmail.com